SanMarkoZentroa_Infraestructura

San Marko Zentroa

Hondakin inerteak eta ez arriskutsuen zabortegia

Hondakinak kudeatzeko azpiegitura hau industria-jardueratik datozen hondakin inerteak eta ez arriskutsuak eta eraikuntza- nahiz eraispen-hondakinak tratatzeko da. Ondorengo lerrotan zehaztutako kudeaketa-eragiketak burutzen dira:

R5 kudeaketa-eragiketa: Eraikuntza eta eraispen lanen hondakinen balorizazioa 

R5 hondakinak

Hondakin mota

LER kodea

Hormigoia

17 01 01

Adreiluak

17 01 02

Teilak eta zeramikazko materialak

17 01 03

 17 01 06 kodean zehaztutakoekiko ezberdinak diren jormigoi, adreilu, teila eta zeramika materialen nahasketak

17 01 07

 

R13 kudeaketa-eragiketa: Hondakin ez arriskutsuen sailkapena, gero egingo den kanpo balorizaziorako

R13 hondakinak

Hondakin mota

LER kodea

Plastikozko hondakinak (paketatzeak ezik)

02 01 04

Plastikozko hondakinak

07 02 13

Plastikoa

16 01 19

Beira

16 01 20

Beira

17 02 02

Plastikoa

17 02 03

 D5 kudeaketa-eragiketa: Isurketa ontzian ipinintzen diren hondakinak

D5 hondakinak

Hondakin mota

LER kodea

Plastikozko hondakinak beste kategorietan ez zehaztuak

07 02 99

Produktu mundrunen nahasketak

17 03 02

Beste kategoria batzuetan zehaztu ez diren isolamendu-materialak

17 06 04

Pladurra

17 08 02

Beste kategoria batzuetan zehaztu gabeko hondakinak

19 09 99

Balorizatu ezin diren beste frakzio batzuk

20 09 99

 

Tasak

Kontsulta ezazu hemen San Marko Zentroko zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskal arautzailea.

 

Dokumentuak deskargatu

 San Marko Zentroko Ordenantza [pdf]

 

Kontakturako datuak