Mancomunidad de San Marcos

Albistea
Gaurkotasuna

icono calendario2014/12/23

San Markos mankomunitateak 25,7 milioi €-ko aurrekontua onartu du 2015. urterako

PSE-EE, EAJ eta PP alderdien gehiengo osoarekin onartu dira kontuak. Bilketa-tasek egonkor jarraituko dute, eta San Markoseko zabortegia zigilatzeko obra esleitutako aurrekontuaren azpitik amaitu da.

Gaurko bileran, San Markos Mankomunitateko Batzarrak 25.774.550 euroko aurrekontua onartu du 2015. urterako. Kontuak gehiengo osoz onartu dira PSE, EAJ eta PP alderdien aldeko botoari esker. Denis Itxaso presidenteak azpimarratu du 2014ko kontuak zehaztasun handiz itxi direla, 2015. urtean udalen ekarpen arruntak igoko ez direla, eta San Markoseko zabortegia zigilatzeko obra esleitutako aurrekontuaren azpitik egikaritu dela. Azken alderdi horri dagokionez, lortutako soberakina zabortegirako sarbidea ematen duen eta obrarekin kaltetu den errepidea konpontzeko erabiltzea dago aurreikusita.

Aurreikusitako gastua 25 milioi eurotik gora da, eta partidarik handiena (12 milioi euro baino gehiago) GHKri hondakinen (eta, bereziki, errefusaren) altako tratamenduagatiko tasak ordaintzera bideratuko da. Beste gastu garrantzitsu batzuen artean, honako hauek aipa daitezke: San Markoseko zabortegiko transferentzia-estazioaren ustiapena (2.075.000 €), paperaren eta kartoiaren gaikako bilketa (1.380.000 €), ontzien gaikako bilketa (1.500.000 €), eta ontziak sailkatzeko Urnietako instalazioaren ustiapen-gastuak (1.981.000 €). Gastu garrantzitsuak dira, halaber, industrialdeetako gaikako bilketek eta garbiguneen kudeaketak eragindakoak (1.450.000 eta 250.000 €, hurrenez hurren). Bestalde, Mankomunitateak 480.250 € bideratuko ditu langile-gastuetarako, eta beste 224.000 € ingurumen-leheneratzearen gastuei aurre egingo dien San Markoseko zabortegiaren itxiera-funtsarako.

Gastu-partidak

2015eko aurrekontua

Langile-gastuak

480.250

GHKrako ekarpenak

12.054.962

S. Markoseko zabortegiaren ustiapena

2.075.000

Paperaren eta kartoiaren gaikako bilketa

1.380.000

Aizmendiko zabortegiaren ustiapena

450.000

Ontzien gaikako bilketa

1.500.000

Ontziak sailkatzeko Urnietako instalazioa

1.981.000

Industrialdeetako gaikako bilketa

1.450.000

Garbiguneen kudeaketa

250.000

San Markoseko zabortegiaren itxiera-funtsa

224.000

Epe luzerako maileguen amortizazioa

400.000


Diru-sarrerei dagokienez, partidarik esanguratsuenak Mankomunitateko kide diren udalek egindako ekarpenenak dira. Horri dagokionez, bereizi egin behar dira, alde batetik, Mankomunitateak zuzenean egindako zerbitzuak ordaintzeko ekarpen arruntak (3.785.624 €-ra iritsiko direnak eta 2014. urtearekiko egonkor jarraituko dutenak), eta, bestetik, GHK-k hondakinekin egiten duen altako tratamendua (udalentzat karga ekonomikorik astunena dakarrena, eta alde handiarekin gainera) finantzatzeko jasotako kuotak (2015. urtean 10.933.000 €-ra iritsiko direnak). Beste diru-sarrera esanguratsu batzuk Mankomunitateak hainbat materialen gaikako bilketarako egiten dituen zereginengatik Hondakinak Kudeatzeko Sistema Integratuak egindakoak dira: edukiontzietako papera, 480.000 €; ontziak, 1.315.000 €; ontzien sailkapena, 2.313.000 €; ostalaritzako beira, 160.000 €; beira-edukiontzien garbiketa, 102.000 €; eta aparatu elektriko eta elektronikoen hondakinen bilketa, 65.000 €.

Udalerriak

Ekarpen arrunta

GHKrako ekarpena

Guztira

Donostia-San Sebastián

2.258.662,92

8.363.400,00

10.622.062,92

Errenteria

474.476,23

1.260.600,00

1.735.076,23

Hernani*

234.392,08

164.800,00

399.192,08

Lasarte-Oria

218.284,74

537.100,00

755.384,74

Pasaia*

191.943,79

147.200,00

339.143,79

Oiartzun*

121.047,27

98.100,00

219.147,27

Urnieta

75.256,40

224.200,00

299.456,40

Lezo*

73.318,68

31.900,00

105.218,68

Usurbil*

74.008,99

72.100,00

146.108,99

Astigarraga*

64.235,59

33.600,00

97.835,59

Guztira

3.785.624,70

10.933.000,00

14.718.624,70


Materia organikoaren tratamenduaren kostua ez da kontuan hartzen (zuzenean ordaintzen zaio GHKri).


Albisteen zerrendara itzuli

Zure mezua

 

Galdeketa honetan jasotako datuak San Markoko Mankomunitatearen sistema informatikoan sartu eta landuko dira. Halaber, legearekin bat laga daitezke eta interesatuak atzipenerako, zuzentzeko, baliogabetzeko eta kontra egiteko eskubideak izango ditu. Horren guztiaren berri ematen da 15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 13koak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoak, 5. artikuluan xedatutakoa betez.