Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Sanmarko Mankomunitatearen lizitazioak
Mota Izenburua Argitaratze data Iragarkia GAOn Eskaintzak aurkeztea Egoera Fitxa
Administratibo berezia San Markoko Hondakinen Mankomunitateko Ontzi Arinen Hondakinei buruzko Planta ustiatzeko Zerbitzua. 2014/05/27 PDF 2014/07/16 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak SAN MARKOKO MANKOMUNITATEAREN LURRALDE‐EREMUAN HONDAKINEN GAIKAKO BILKETA‐ZERBITZUA 2014/05/26 PDF 2014/07/21 Esleipena Ikusi fitxa
Horniketa San Marko mankomunitateak industira-poligonoetan eta teknologia nahiz enpresa parkeetan bilketa-zerbitzu desberdinetara bideratuta, atzetik jasotzen diren edukiontzi normalizatuak bertan garbitzeko ibilgailuaren eta karrozeriaren hornidura. 2014/04/01 PDF 2014/04/22 Esleipena Ikusi fitxa
Horniketa San Markoko Mankomunitatearen industria-eremuan atzetik jasotzen diren hondakinen edukiontziak biltzeko ibilgailuaren eta korrozeriaren hornidura. 2014/04/01 PDF 2014/04/22 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak Garbera, Hernani, Oiar­tzun, Usurbil eta Ato­txa-Errekako (Añorga) garbiguneetan (guztiak San Markoko Mankomu­nitatearen jabe­tza­koak) erabil­tzaileak hartu eta horiei arreta eskain­tzeko zerbi­tzua kontrata­tzea da. Era berean, kontratuaren barruan edukiera handiko edukion­tzietan bildutako hondakinak berreskura­tze-, birzikla­tze- edo deusezta­tze-zentroetara garraia­tze­aren zerbi­tzua sartuta egongo da. Kodifikazioa CPV90511100-3 Hiri-hondakin solidoak bil­tzeko zerbi­tzuak eta 90512000-9 Hondakinak garraia­tzeko zerbi­tzuak. 2013/04/19 PDF 2013/05/27 Esleipena Ikusi fitxa
Obrak San Markoko zabortegia berreskuratu eta ixteko proiektuaren barruan IIa azpifaseari dagozkion obrak 2013/02/21 PDF 2013/06/10 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak «Donostialdean (Gipuzkoa) San Markoko zabortegiaren II. Fasea ­itxi eta berreskura­tzeko proiektuari» dagozkion obrak gauza­tzeko zuzendari­tza eskuduna (ingurumen-aholkulari­tza barne). 2013/02/21 PDF 2013/03/25 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak Donostialdean (Gipuzkoa) San Markoko zabortegiaren II. Fasea ­itxi eta berreskura­tzeko proiektuaren» barruan geosintetikoak instala­tzeko orduan kalitate-kontrolaren zerbi­tzua 2013/02/21 PDF 2013/03/25 Esleipena Ikusi fitxa
Obrak San Markoko zabortegia berreskuratu eta ixteko proiektuaren barruan IIa azpifaseari dagozkion obrak 2013/02/21 PDF 2013/06/02 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak Sanmarko mankomunitatearen eremuko poligonoetan hondakinak biltzeko zerbitzua prozedura irekiaren bidez kontratatzeko prozedura 2012/12/07 PDF 2013/02/08 Esleipena Ikusi fitxa