Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

Kontratazio organoa: San Marko Mankomunitatea
Kontratua: Zerbitzuak
Jardunbidea: Behin betiko esleipena
Xedea: Garbera, Hernani, Oiar­tzun, Usurbil eta Ato­txa-Errekako (Añorga) garbiguneetan (guztiak San Markoko Mankomu­nitatearen jabe­tza­koak) erabil­tzaileak hartu eta horiei arreta eskain­tzeko zerbi­tzua kontrata­tzea da. Era berean, kontratuaren barruan edukiera handiko edukion­tzietan bildutako hondakinak berreskura­tze-, birzikla­tze- edo deusezta­tze-zentroetara garraia­tze­aren zerbi­tzua sartuta egongo da. Kodifikazioa CPV90511100-3 Hiri-hondakin solidoak bil­tzeko zerbi­tzuak eta 90512000-9 Hondakinak garraia­tzeko zerbi­tzuak.
Epemuga eskaintzak: 2013/05/27
Lizitazio zenbatekoa: -
Zenbateko banatua: Garbiguneetan erabil­tzaileak hartu eta horiei arreta eskain­tzeko zerbi­tzuagatik 190.000€ urteko gehi dagokion BEZa. Hondakinak garraia­tzeko zerbi­tzuagatik 2,50€/km gehi dagokion BEZa.
Informazioa:

Proposamenak, San Markoko Mankomunitateko Sarrera Erregistroan 8.00-14.00 bitartean aurkeztu beharko dira, iragarkia EBAOra bidal­tzen den unetik berrogei (40) egun naturaleko apean. Egun hori larunbata edo jaieguna bada, epea hurrengo lanegunean amaitu

Harremanak: San Marko Mankomunitatea
E-posta: sanmarko@sanmarko.net
Argitaratze data: 2013/04/19
Iragarkiaren textuaren URL-a: https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2013/04/19/e1303817.htm
Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala PDFPDF
Administrazio-baldintzen orria: San Marko mankomunitateko garbiguneetan erabiltzaileei arreta eta hondakinak garraiatzeko zerbitzuaren kontratua. (pdf)
Baldintza teknikoen orria: San Marko mankomunitateko garbiguneetan erabiltzaileei arreta eta hondakinak garraiatzeko zerbitzuaren kontratua (pdf)
 << Itzuli