Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

Kontratazio organoa: San Marko Mankomunitatea
Kontratua: Zerbitzuak
Jardunbidea: Behin betiko esleipena
Xedea: «Donostialdean (Gipuzkoa) San Markoko zabortegiaren II. Fasea ­itxi eta berreskura­tzeko proiektuari» dagozkion obrak gauza­tzeko zuzendari­tza eskuduna (ingurumen-aholkulari­tza barne).
Epemuga eskaintzak: 2013/03/25
Lizitazio zenbatekoa: 144.837,00 €
Zenbateko banatua: 119.700 € gehi %21a BEZa, 25.137 €.
Informazioa:

Proposamenak, San Markoko Mankomunitateko Sarrera Erregistroan 8.00-14.00 bitartean aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean lizitazio iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasita hogeitamar (30) egun naturaleko apean. Azken eguna larunbata edo jaieguna izanez gero, epea hurrengo lanegunean amaituko da.

Harremanak: San Marko Mankomunitatea
E-posta: sanmarko@sanmarko.net
Argitaratze data: 2013/02/21
Iragarkiaren textuaren URL-a: https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2013/02/21/e1301799.htm
Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala PDFPDF
Administrazio-baldintzen orria:
Baldintza teknikoen orria:
B kartazalaren irekiera: 2013ko apirilaren 26an, ostirala, goizeko 10.30tan.
 << Itzuli