Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

Kontratazio organoa: San Marko Mankomunitatea
Kontratua: Obrak
Jardunbidea: Behin betiko esleipena
Xedea: San Markoko zabortegia berreskuratu eta ixteko proiektuaren barruan IIa azpifaseari dagozkion obrak
Epemuga eskaintzak: 2013/06/10
Lizitazio zenbatekoa: 6.575.276,91
Zenbateko banatua: 5.434.113,15 € - %21 B.E.Z.: 1.141.163,76 €
Informazioa:

Itxiera proiektuaren fitxategi teknikoak eta lagungarria den hainbat dokumentazioa formato digitalean eskuragarriSan Marko mankomunitatearen bulegoetan.

Harremanak: Elena Egurrola
E-posta: sanmarko@sanmarko.net
Argitaratze data: 2013/02/21
Iragarkiaren textuaren URL-a: https://ssl4.gipuzkoa.net/boletin/asp/ViewRoot.asp?Action=Html&Item=0&X=529102814
Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala PDFPDF
Administrazio baldintza berezien orria: EZAUGARRIEN KOADROA
Prozedura irekiaren bidez obrak kontratatzeko administrazio baldintza berezien orria:  KONTRATUAREN EDUKIA.KONTRATATZEKO PROZEDURA. IZAERA, ARAUBIDE JURIDIKOA ETA ESKUMEN AGINPIDEDUNA. I. ERANSKINA. II. ERANSKINA. III. ERANSKINA. IV. ERANSKINA. VI. ERANSKINA. VII. ERANSKINA.
Kontratatzeko baldintza teknikoen orria: PROZEDURA IREKIAREN BITARTEZ SAN MARKOKO ZABORTEGIAREN IIa AZPIFASEARI DAGOZKION OBRAK KONTRATATZEKO BALDINTZA TEKNIKOEN ORRIA
I. ERANSKINA: ALDAKETAK
II ERANSKINA: DRAINATZE-GEOKONPOSATUAREN KALKULU HIDRAULIKOA
Administrazio-baldintzen, baldintza teknikoen orria eta fitxategi lagungarriak: ZIP fitxategi honetan
 << Itzuli