Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

Kontratazio organoa: San Markoko Mankomunitatea
Kontratua: Obrak
Kontratazio mota: Irekia
Jardunbidea: Behin betiko esleipena
Xedea: Aizmendiko zabortegiaren hondakin ez-arriskutsuetarako gelaxkaren I. faseari dagozkion obrak.
Epemuga eskaintzak: 2015/06/16
Lizitazio zenbatekoa: 585.945,19
Zenbateko banatua: 585.945,19 € gehi % 21eko BEZa 123.048,50 €.
Informazioa:

Proposamenak San Markoko Mankomunitatearen Erregistro Orokorrean (Donostiako (20018) Vitoria-Gasteiz kaleko 10. zenbakia) aurkeztuko dira 8:00etatik 14:00etara, hogeita sei egun naturalen buruan, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 

E-posta: sanmarko@sanmarko.eus
Argitaratze data: 2015/05/21
Iragarkiaren textuaren URL-a: https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2015/05/21/e1504751.htm
Administrazio baldintza berezien orria: pdf
Baldintza teknikoen orria: pdf
  Aldez aurretik eskatu ondoren, “Aizmendiko zabortegiaren ingurumen-baimen integratua eskatzeko proiektuaren” kopia eskura dago formatu digitalean.

B kartazalaren irekiera – 2015.07.01 Egutegia

 

C kartazalaren irekiera - 2015.07.29 - 8.30 AM - Mankomunitatearen bulegoetan

 

I. Eranskina: pdf
Esleipena: pdf
 << Itzuli