Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

Kontratazio organoa: SAN MARKOSEKO MANKOMUNITATEA
Kontratua: Besteak
Jardunbidea: Negociado sin publicidad
Xedea: Publizitaterik gabe prozedura negoziatuaren bidez autokonpostagailuez hornitzea.
Epemuga eskaintzak: 2010/10/04
Harremanak: SAN MARKOSEKO MANKOMUNITATEA
E-posta: sanmarko@sanmarkos.net
Argitaratze data: 2010/09/16
Iragarkiaren textuaren URL-a: http://sanmarkos.net/perfil_contratante/auditoria/auditoria.pdf
Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala PDFPDF
 << Itzuli