Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

2011ko urriaren 14an, ostirala, goizeko 9.50-tan  

Kontratazio organoa: SAN MARKOKO MANKOMUNITATEA
Kontratua: Zerbitzuak
Jardunbidea: Behin betiko esleipena
Xedea: Hiri hondakinent sorrrerarekiko prebentzioaren "Zirt edo Zart 2011-2012" kanpainarako zerbitzuak
Epemuga eskaintzak: 2011/09/09
Lizitazio zenbatekoa: 67.369 €
Zenbateko banatua: 67.369 € BEZa salbuetsita.
Informazioa:

Proposamenak, San Markoko Mankomunitateko Sarrera Erregistroan 8,00-14,00 bitartean aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN lizitazio iragarkia argitaratzen den hurrengo egunetik hasita hogeitamar (21) egun naturaleko epean. Azken eguna larunbata edo jaieguna izanez gero, epea hurrengo lanegunean amaituko da.

Harremanak: SAN MARKOKO MANKOMUNITATEA
E-posta: sanmarko@sanmarkos.net
Argitaratze data: 2011/08/10
Iragarkiaren textuaren URL-a: https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2011/08/10/c1109012.pdf
Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala PDFPDF
Administrazio-baldintzen orria: PDF
Baldintza teknikoen orria: PDF
Argitaratutako dokumentuak frogatzea: Izenpe
Behin betiko esleipena: PDF
2. kartazalaren irekiera: 2011ko irailaren 23an, ostirala, eguerdiko 12tan
3. kartazalaren irekiera: 2011ko urriaren 14an, ostirala, goizeko 9.50-tan
 << Itzuli