Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

Kontratazio organoa: SAN MARKOSEKO MANKOMUNITATEA
Kontratua: Zerbitzuak
Jardunbidea: Behin betiko esleipena
Xedea: San Markoko Mankomunitatearen eremuan jantziak eta beste ehun batzuk gaika biltzeko zerbitzua kontratatzea.
Epemuga eskaintzak: 2011/08/15
Lizitazio zenbatekoa: 368.000
Zenbateko banatua: 340.740,74 € más 27.259,26 € de IVA.
Informazioa:

Proposamenak, San Markoko Mankomunitateko Sarrera Erregistroan 8:00-14:00 bitartean aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN lizitazio iragarkia argitaratzen den hurrengo egunetik hasita hogei (20) egun naturaleko epean. Azken eguna larunbata edo jaieguna izanez gero, epea hurrengo lanegunean amaituko da.

E-posta: sanmarko@sanmarkos.eus
Argitaratze data: 2011/07/26
Iragarkiaren textuaren URL-a: https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2011/07/26/e1108436.htm
Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala PDFPDF
Administrazio-baldintzen orria: PDF
Baldintza teknikoen orria PDF
Eranskina: PDF
Argitaratutako dokumentuak frogatzea: Izenpe
Behin betiko esleipena: PDF
2. kartazalaren irekiera: 2011ko irailaren 16an, ostirala, goizeko 9tan.
3. kartazalaren irekiera:  2011ko abenduaren 14an, asteazkena, eguerdiko 12tan
 << Itzuli