Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

Kontratazio organoa: San Marko Mankomunitatea
Kontratua: Obrak
Jardunbidea: Behin betiko esleipena
Xedea: San Markoko zabortegia berreskuratu eta ixteko proiektuaren barruan IIa azpifaseari dagozkion obrak
Epemuga eskaintzak: 2013/06/02
Lizitazio zenbatekoa: 5.496.074.83
Zenbateko banatua: 4.542.210,60 € gehi %21a BEZa, 953.864,23 €.
Informazioa:

Proposamenak, San Markoko Mankomunitateko Sarrera Erregistroan 8.00-14.00 bitartean aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean lizitazio iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasita hirurogei (60) egun naturaleko apean. Azken eguna larunbata edo jaieguna izanez gero, epea hurrengo lanegunean amaituko da.

Harremanak: San Marko Mankomunitatea
E-posta: sanmarko@sanmarkos.net
Argitaratze data: 2013/02/21
Iragarkiaren textuaren URL-a: https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2013/02/21/e1301800.htm
Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala PDFPDF
Administrazio-baldintzen orria: PDF
Baldintza teknikoen orria: PDF
Proiektuaren fitxategiak: Proiektuaren fitxategi teknikoak formato digitalean eskuragarri aldez aurretik eskatuta San Marko mankomunitatearen bulegoetan.
Oharra: Apirilaren 18ko Batzarrean hartutako erabakiaren ondorioz, espedientea bertan behera gelditu da. Prozedura berria abian jarriko da ahal bezain laster.
 << Itzuli