Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Esleipenaren fitxa

Kontratazio organoa: San Marko Mankomunitatea
Kontratua: Zerbitzuak
Jardunbidea: Behin betiko esleipena
Xedea: Donostialdean (Gipuzkoa) San Markoko zabortegiaren II. Fasea ­itxi eta berreskura­tzeko proiektuaren» barruan geosintetikoak instala­tzeko orduan kalitate-kontrolaren zerbi­tzua
Epemuga eskaintzak: 2013/03/25
Lizitazio zenbatekoa: 56.451,28 €
Zenbateko banatua: 46.653,95 € gehi %21a BEZa, 9.797,33€.
Informazioa:

Proposamenak, San Markoko Mankomunitateko Sarrera Erregistroan 8.00-14.00 bitartean aurkeztu beharko dira, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean lizitazio iragarkia argitara­tzen den hurrengo egunetik hasita hogeitamar (30) egun naturaleko apean. Azken eguna larunbata edo jaieguna izanez gero, epea hurrengo lanegunean amaituko da.

Harremanak: San Marko Mankomunitatea
E-posta: sanmarko@sanmarko.net
Argitaratze data: 2013/02/21
Iragarkiaren textuaren URL-a: https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2013/02/21/e1301797.htm
Iragarkia: Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala PDFPDF
Administrazio-baldintzen orria: pdf
Baldintza teknikoen orria: pdf
B kartazalaren irekiera: 2013ko apirilaren 26an, ostirala, goizeko 10.40tan.
 << Itzuli