Aizmendi2

Aizmendi

Hondakin inerteak eta ez arriskutsuen zabortegia

Hondakinak kudeatzeko azpiegitura hau industria-jardueratik datozen hondakin inerteak eta ez arriskutsuak eta eraikuntza- nahiz eraispen-hondakinak tratatzeko da. Ondorengo lerrotan zehaztutako kudeaketa-eragiketak burutzen dira:

R5 kudeaketa-eragiketa: Eraikuntza eta eraispen lanen hondakinen balorizazioa 

R5 hondakinak

Hondakin mota

LER kodea

Hormigoia

17 01 01

Adreiluak

17 01 02

Teilak eta zeramikazko materialak

17 01 03

 17 01 06 kodean zehaztutakoekiko ezberdinak diren jormigoi, adreilu, teila eta zeramika materialen nahasketak

17 01 07

 

R13 kudeaketa-eragiketa: Hondakin ez arriskutsuen sailkapena, gero egingo den kanpo balorizaziorako

R13 hondakinak

Hondakin mota

LER kodea

Plastikozko hondakinak (paketatzeak ezik)

02 01 04

Plastikozko hondakinak

07 02 13

Plastikoa

16 01 19

Beira

16 01 20

Beira

17 02 02

Plastikoa

17 02 03

 D5 kudeaketa-eragiketa: Isurketa ontzian ipinintzen diren hondakinak

D5 hondakinak

Hondakin mota

LER kodea

Plastikozko hondakinak beste kategorietan ez zehaztuak

07 02 99

Produktu mundrunen nahasketak

17 03 02

Beste kategoria batzuetan zehaztu ez diren isolamendu-materialak

17 06 04

Pladurra

17 08 02

Beste kategoria batzuetan zehaztu gabeko hondakinak

19 09 99

Balorizatu ezin diren beste frakzio batzuk

20 09 99

 

Tasak

Kontsulta ezazu hemen Aizmendiko zabortegian zerbitzuak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskal arautzailea.

 

Dokumentuak deskargatu

 Aizmendiko Ordenantza Fiskala[pdf]


Zergak

Ekonomia Zirkular baterako Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legeak, besteak beste hondakinak zabortegietan biltegiratzearen, erraustearen eta baterako erraustearen gaineko zerga berria ezarri zuen, 2023ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zena.

Aizmendiri dagokienez, ezabaketarako/isurketarako egindako entregak (D5 kudeaketa-eragiketak) zergapetzen dira.

Gaur gaurkoz, maiatzaren 9ko 2/2023 Foru Dekretu Arauemailearen arabera, Aizmendin isurketara doazen hondakinen arabera aplikatu beharreko zerga-tasaren zerrenda honako hau da:

D5 hondakinak

Hondakin mota

LER kodea

Zerga-Tasa

Plastikozko hondakinak beste kategorietan ez zehaztuak

07 02 99

15 €/Tn

Produktu mundrunen nahasketak

17 03 02

15 €/Tn

Beste kategoria batzuetan zehaztu ez diren isolamendu-materialak

17 06 04

15 €/Tn

Pladurra

17 08 02

15 €/Tn

Beste kategoria batzuetan zehaztu gabeko hondakinak

19 09 99

15 €/Tn

Balorizatu ezin diren beste frakzio batzuk

20 09 99

40 €/Tn

Kontakturako datuak

 

  • Birziklazte guneko Ordutegia (R5 eta R13): 08:00-13:00 eta 15:00-18:00
  • Isurtze guneko Ordutegia (D5): 08:00-13:00 eta 15:00-17:00
  • Helbidea: Basozabal-bidea, 55. CP: 20014 Donostia-San Sebastián
  • Telefonoa: 943 24 02 41
  • Posta elektronikoa: zerbitzuak@sanmarko.eus