Datoak, demografia etab.

Datoak, demografia etab.

Biztanleria
  2011 2006 2001
Gizonezkoak 99 96 81
Emakumezkoak 100 86 82
0-19 48 38 30
20-64 112 104 99
>64 39 40 34
Biztanleria guztira 199 182 163
Biztanleriaren dentsitatea 148 171 128

 

Udalaren estatistika gehiago