Mancomunidad de San Marcos

E-administrazioa
Kontratugilearen profila

Sanmarko Mankomunitatearen lizitazioak
Mota Izenburua Argitaratze data Iragarkia GAOn Eskaintzak aurkeztea Egoera Fitxa
Administratibo berezia San Markoko Hondakinen Mankomunitateko Ontzi Arinen Hondakinei buruzko Planta ustiatzeko Zerbitzua. 2014/05/27 PDF 2014/07/16 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak SAN MARKOKO MANKOMUNITATEAREN LURRALDE‐EREMUAN HONDAKINEN GAIKAKO BILKETA‐ZERBITZUA 2014/05/26 PDF 2014/07/21 Esleipena Ikusi fitxa
Horniketa San Marko mankomunitateak industira-poligonoetan eta teknologia nahiz enpresa parkeetan bilketa-zerbitzu desberdinetara bideratuta, atzetik jasotzen diren edukiontzi normalizatuak bertan garbitzeko ibilgailuaren eta karrozeriaren hornidura. 2014/04/01 PDF 2014/04/22 Esleipena Ikusi fitxa
Horniketa San Markoko Mankomunitatearen industria-eremuan atzetik jasotzen diren hondakinen edukiontziak biltzeko ibilgailuaren eta korrozeriaren hornidura. 2014/04/01 PDF 2014/04/22 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak Garbera, Hernani, Oiar­tzun, Usurbil eta Ato­txa-Errekako (Añorga) garbiguneetan (guztiak San Markoko Mankomu­nitatearen jabe­tza­koak) erabil­tzaileak hartu eta horiei arreta eskain­tzeko zerbi­tzua kontrata­tzea da. Era berean, kontratuaren barruan edukiera handiko edukion­tzietan bildutako hondakinak berreskura­tze-, birzikla­tze- edo deusezta­tze-zentroetara garraia­tze­aren zerbi­tzua sartuta egongo da. Kodifikazioa CPV90511100-3 Hiri-hondakin solidoak bil­tzeko zerbi­tzuak eta 90512000-9 Hondakinak garraia­tzeko zerbi­tzuak. 2013/04/19 PDF 2013/05/27 Esleipena Ikusi fitxa
Obrak San Markoko zabortegia berreskuratu eta ixteko proiektuaren barruan IIa azpifaseari dagozkion obrak 2013/02/21 PDF 2013/06/10 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak «Donostialdean (Gipuzkoa) San Markoko zabortegiaren II. Fasea ­itxi eta berreskura­tzeko proiektuari» dagozkion obrak gauza­tzeko zuzendari­tza eskuduna (ingurumen-aholkulari­tza barne). 2013/02/21 PDF 2013/03/25 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak Donostialdean (Gipuzkoa) San Markoko zabortegiaren II. Fasea ­itxi eta berreskura­tzeko proiektuaren» barruan geosintetikoak instala­tzeko orduan kalitate-kontrolaren zerbi­tzua 2013/02/21 PDF 2013/03/25 Esleipena Ikusi fitxa
Obrak San Markoko zabortegia berreskuratu eta ixteko proiektuaren barruan IIa azpifaseari dagozkion obrak 2013/02/21 PDF 2013/06/02 Esleipena Ikusi fitxa
Zerbitzuak Sanmarko mankomunitatearen eremuko poligonoetan hondakinak biltzeko zerbitzua prozedura irekiaren bidez kontratatzeko prozedura 2012/12/07 PDF 2013/02/08 Esleipena Ikusi fitxa
Atal honek aldaketak izanez gero informazioa jaso nahi baduzu:
Spamaren aurkakoa

Galdeketa honetan jasotako datuak San Markoko Mankomunitatearen sistema informatikoan sartu eta landuko dira. Halaber, legearekin bat laga daitezke eta interesatuak atzipenerako, zuzentzeko, baliogabetzeko eta kontra egiteko eskubideak izango ditu. Horren guztiaren berri ematen da 15/1999 Lege Organikoak, abenduaren 13koak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoak, 5. artikuluan xedatutakoa betez.

Acepto las condiciones de la Política de Proteccíón de Datos mencionada en el párrafo anterior.